16 200 24h TEL

1. Kasutustingimuste kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad ostu sooritava isiku (edaspidi Ostja) ja ostukeskkonna Memoris.ee omaniku Matusebüroo MT Memoris OÜ (edaspidi Müüja) vahel Memoris.ee vahendusel teenuste ja kaupade ostmisel tekkivate kohustuste ja õiguste kohta.

1.2. Lisaks reguleerivad Memoris.ee vahendusel teenuste ja toodete ostmist Eesti Vabariigis kehtivad seadused.

2. Teenused ja kaubad

2.1. Teenuste ja kaupade hinnad on Eurodes ja sisaldavad Eesti käibemaksu 20%.

2.2. Teenuste ja kaupade hinnad ja saadavus võivad muutuda ette teatamata. Kontrollime kohe teenuse kättesaadavuse ning tarneaja üle ja vastame Teile 1 tööpäeva jooksul. Sisestage palun toimiv telefoninumber või e-mail, sest vastasel juhul me Teiega ühendust võtta ei saa.

2.3. Memoris.ee keskkonnas olevate toodete pildid on illustratiivse tähendusega ja võivad erineda tegelikest toodetest.

2.4. Teenuste ja kaupade kirjeldus ei pruugi olla täpne või piisavalt detailne. Küsimuste korral võtke meiega ühendust.

3. Teenuste ja kaupade eest tasumine

3.1. Kui valite, et soovite maksta arvega, siis arve koostatakse ja saadetakse Ostjale tema poolt tehtud tellimuses sisalduvate andmete alusel. Arve ja kõik muu vajalik informatsioon saadetakse Ostja poolt sisestatud e-mailile. Koos meie poolse arve saatmisega saab Ostja automaatse tellimuse kinnituse mis on täpne koopia Ostja poolt tehtud tellimusest. Ostja on kohustatud kontrollima kas kõik on õige ja teavitama müüjat kui midagi on valesti. Tellimuse täitmine algab hetkest kui kogu arvel märgitud summa on laekunud Müüja kontole.

3.2. Müüja kohustub koheselt Ostjaga kontakteeruma kui selgub, et Ostja poolt soovitud teenus või kaup pole enam saadaval, tarneaeg on teadmata või hind on muutunud. Juhul kui Müüja poolt välja pakutud pikenenud teenuse osutamise või kauba tarneaeg või muutunud hind Ostjale ei sobi, tühistab Müüja Ostja poolt esitatud tellimuse ja kannab Ostjale kogu makstud summa tagasi.

3.3. Kui valite, et maksate pangalingi või krediitkaardiga, siis arve saadetakse Ostjale pärast makse sooritamist Ostja poolt sisestatud andmete alusel Ostja poolt sisestatud e-mailile. Ostja on kohustatud enne makse sooritamist kontrollima, et andmed tema poolt tehtaval tellimusel on õiged. Tellimuse täitmine algab hetkest kui Maksekeskus kinnitab Müüjale, et makse on edukalt sooritatud. Kui sooritate makset krediitkaardi või pangalingi kaudu, siis vajutage pärast makse sooritamist nuppu “Tagasi kaupmehe juurde” ja teile kuvatakse teade “Makse on edukalt sooritatud”. Kui vajutate enne makse sooritamist nuppu “Tagasi kaupmehe juurde” või maksmise ajal nuppu “Katkesta”, siis makse ei laeku, Teie ostukorvi sisu kustutatakse ja tellimus tühistatakse.

3.4. Tasudes tellimuse eest krediitkaardiga (Visa, MasterCard) ja Eesti pangalinkidega (Swedbank, SEB, LHV Pank) toimub makse sooritamine väljaspool Memoris.ee keskkonda vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. Memoris.ee’l puudub ligipääs Ostja panga ja krediitkaardi andmetele.

4. Teenuse tarbimine

4.1. Esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 tööpäeva jooksul pärast tellimuse laekumist, võtab Memoris.ee klienditeenindaja tellijaga ühendust, et kokku leppida tellimuse detailid.

4.2. Ostja on kohustatud enne tellimuse sooritamist kontrollima Müüjale esitatavate kontaktandmete õigsust. Kui Ostja ei ole kättesaadav märgitud kontaktandmete läbi, on teenuse osutamine raskendatud. Müüja ei vastuta teenuse osutamisel tekkinud viivituse eest juhul, kui viivitus on tingitud Ostja poolt esitatud kontaktandmete ebatäpsusest.

5. Garantii tingimused

5.1. Kõikidele teenustele ja kaupadele kehtib seadusest tulenev garantii. Olles ostu kinnitanud on Ostja nõus müüja poolt pakutava garantiiga. Garantii tingimused tulenevad Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja Müüja seaduses sätestatud garantiitingimustest erisusi ette ei näe.

6. Vastutus ja vääramatu jõud

6.1. Müüja ja Ostja vastutavad teisele poole tekitatud kahju eest käesolevate tingimuste ja Eesti Vabariigis kehtivate seaduste alusel.

6.2. Müüja ei vastuta toodete väärkasutamisest tingitud muude kahjude eest.

6.3. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest juhul kui kahju on tingitud asjaolust mida Müüja ei saanud mõjutada, (vääramatu jõud).

6.4. Müüja vastutus teenuse osutamise/ kauba tarne eest lõpeb kauba üleandmise hetkest Ostjale, Ostja poolt volitatud isikule või kullerile.

7. Muud tingimused

7.1. Memoris.ee vahendusel teenuste ja kaupade tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse kahepoolsete läbirääkimiste teel. Kõikide vaidluste ja käesolevates Memoris.ee kasutustingimustes mitte välja toodud probleemide lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.

8. Kaupade tagastamine

8.1. Ostjal on õigus Müüjale kaup mõjuval põhjusel tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamise kuupäevast. Ostja on kohustatud enne teenuse ja kauba ostmist veenduma, et ostetav kaup talle ikka sobib. Märkides andmete esitamisel ruudukese “Nõustun teenuse tingimustega ” kinnitab ostja, et on seda ka tegelikult teinud ja kõigest aru saanud. Ostja katab kõik kauba tagastamisega seotud kulutused.  Müüja maksab Ostjale tagastatud kauba eest raha tagasi kolme tööpäeva jooksul peale kauba üle kontrollimist ja tagastamiskõlblikuks tunnistamist. Raha kantakse Ostja pangakontole, tagastatud kaupade eest sularahaga ei arveldata. Müüjal on õigus Ostjale tagastatava raha arvelt tasaarveldada kõik kauba tagastamisega seotud kulutused.

8.3. Spetsiaalselt kliendile tellitud või valmistatud tooted ei kuulu tagastamisele.


1. Privaatsuspoliitika

1.1. Ostja annab Müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ainult seoses konkreetse müügitehinguga.

1.2. Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ja neid kasutatakse ainult müügiteenuse osutamiseks ja Ostjale kauba tarnimiseks.

1.3. Müüja säilitab Ostja kohta ostude sooritamise käigus Ostja poolt sisestatud kontaktandmed ja info sooritatud ostude kohta. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

1.4. Andmeside Ostja ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Ostja isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse. Makse teostamine toimub väljaspool Memoris.ee keskkonda, vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. Memoris-ee’l puudub ligipääs Ostja panga- ja krediitkaardi andmetele.